Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 26.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 26.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 26.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 263 / 82

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 33 /1

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 143 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 52 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 109 / 2

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 22 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19  na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 zarejestrowano   55 pacjentów, 13 pracowników oraz  6 osób  z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem zostali  przewiezieni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 • 17 osób, w tym 10 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 2 pracowników  pozostaje  w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 10 innych osób mających styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostaje w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 23 osoby znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym,
 • w dniu 21.07.2020 r. zarejestrowano zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia COVID-19, w szpitalu dedykowanym do leczenia  tego schorzenia,
 • w dniu 25.07.2020 odnotowano wyzdrowienie 4 osób, w tym jednego pacjenta - otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki badania w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2).

2. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W  ognisku:

Do chwili obecnej  zarejestrowano  15 zakażeń koronawirusem SARS Cov-2,  w tym:  8 zakażeń dot.  mieszkańców DPS, 3 pracowników DPS oraz[ 4  osoby z otoczenia.

 • 6  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną   przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące zostały hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,
 • 7 osób, w tym 3 pracowników podlega izolacji w warunkach  domowych -  wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 10 pracowników wraz z rodzinami  pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej, łącznie 29 osób,
 • 3 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania są objęte obowiązkową kwarantanną domową,
 • 93  osoby znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym.

Na dzień 27 lipca 2020 r. do badań kontrolnych zostało  zlecone  pobranie 106 wymazów od  mieszkańców, pracowników DPS.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo 2

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt