Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 23.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 23.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 23.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 157 / 12

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 33 / 3

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 140 / 2

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 51 / 5

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 103 / 8

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 18 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19  na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

 • z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano  52 pacjentów,  13 pracowników oraz  5 osób  z otoczenia,

 • 18 osób, w tym 13 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

 • 2 pracowników  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,

 • 22  inne osób mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania są objęte obowiązkową kwarantanną domową,

 • 36 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.

 • w dniu 21.07.2020 r. zarejestrowano zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym  do leczenia  tego schorzenia.

2. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W  ognisku:

Do chwili obecnej zarejestrowano 13 zakażeń koronawirusem SARS Cov-2, w tym 7 zakażeń dot. mieszkańców DPS, 2 pracowników DPS oraz 4 osoby z otoczenia.

 • 6  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną   przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z ww.,

 • 1 osoba (mieszkaniec DPS) ze względu na schorzenia współistniejące została hospitalizowana  w szpitalu jednoimiennym dedykowanym leczeniu COVID-19,

 • 2 pracowników podlega izolacji w warunkach  domowych -  wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

 • 9 pracowników wraz z rodzinami  jest  objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 27 osób,

 • 3 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania są objęte obowiązkową kwarantanną domową,

 • 100  osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.

Na dzień 24 lipca do badań kontrolnych zostało zlecone pobranie 118 wymazów od mieszkańców, pracowników DPS i otoczenia.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt