Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

"Zaprojektuj swoją przyszłość zawodową z POWEREM"

Artur Olesiński z ICT (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytet Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku projekty konkursowe, pt.: "Zaprojektuj swoją przyszłość zawodową z POWEREM".

W projekcie weźmie udział 56 osób w wieku 18-29 lat osób pracujących lub zamieszkujących w województwie mazowieckim, w tym:

- osoby zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu,

- osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu,

- ubodzy pracujący.

Szczególnie zapraszamy:

- osoby z niskim wykształceniem,

- z miast: Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc,

- które brały udział w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Oferujemy:

- wsparcie doradcy zawodowego,

- wsparcie pośrednika pracy,

- szkolenia zawodowe (średnio 120 godz.),

- 3 miesięczne staże zawodowe,

- refundację kosztów dojazdu na wsparcie indywidualne i szkolenia dla uczestników/czek Projektu,

- refundację kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną na szkolenie stażu dla 6 uczestników/czek Projektu,

- stypendium szkoleniowe,

- egzamin i certyfikat poświadczający nabycie uprawnień zawodowych,

- stypendium stażowe.

 

  • Informacja o projekcie

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt