Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja o unieważnieniu trzeciego otwartego konkursu

Burmistrz Miasta Gostynina na mocy art. 18a ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) unieważnia trzeci otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania w 2020 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – realizacja projektu Budżetu Obywatelskiego 2020, ogłoszony Zarządzeniem Nr 63/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2020 r. z uwagi na fakt, iż na ww. zadanie nie złożono żadnej oferty.

drukuj (Informacja o unieważnieniu trzeciego otwartego konkursu)

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt