Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 15.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 15.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 15.07.2020 r.

  • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 287 / 17

  • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 10 / 2

  • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

  • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 266 / 113

  • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 25 / 5

  • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 53 / 7

  • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1/ 0

  • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 17 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w Oddziale Psychogeriatrii Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Zalesie 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje o wystąpieniu ogniska zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1.

W dniu 7.07.2020 r. zostało zgłoszone pierwsze potwierdzone zachorowanie na Covid-19 u osoby przebywającej na Oddziale Psychogeriatrycznym  od dnia 11.06.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczął dochodzenie epidemiologiczne. Do szpitala zostało skierowane pismo nakazujące w trybie pilnym podjęcie czynności przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz przekazanie informacji dot. wdrożonych procedur, podjętych ustaleń i działań ograniczających możliwość szerzenie zakażeń wewnątrzzakładowych. Podjęto czynności dotyczące skierowania osób z kontaktu na kwarantannę - zarówno narażonych na zakażenie pracowników Oddziału Psychogeriatrii oraz pacjentów Oddziału.

W ognisku z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano 25  pacjentów oraz 7 pracowników.

W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego i czynności przeciwepidemicznych:                      

- 7 osób (personel) z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 58 pracowników wraz z rodzinami  jest  objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 159 osób,

- 70 innych osób mających  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania jest objętych obowiązkową kwarantanną domową, w tym 8 pracowników Szpitala w Gorzewie mających kontakt  z pacjentami przeniesionymi z Oddziału  Psychogeriatrii na Oddział Pulmonologii w Szpitalu  w Gorzewie ARION Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie,

- 151 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym, w tym 35 osób związanych ze szpitalem w Gorzewie (personel i pacjenci Oddziału Pulmonologicznego).

Jak poinformowała Dyrekcja WSZPZOZ w Gostyninie  na chwilę obecną w tut. Zespole izolowanych jest  7 pacjentów z dodatnim wynikiem w kierunku obecności RNA wirusa SARS CoV-2,  oczekujących na transport do szpitali dedykowanych do leczenia Covid-19.  

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

(psse)

  • logo PSSE

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt