Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Targowej nr 5 w Gostyninie.

 1. Przetarg ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy podmiot spełniający wymogi formalno-prawne określone w Regulaminie Przetargu.

 2. Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godz. 11oo w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, pokój nr 213 /sala posiedzeń/.

 3. Przetarg obejmuje następujące lokale użytkowe:

  a) lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 38,95 m2, składający się z sali sprzedaży i aneksu personelu (szatnia, w.c.), ½ korytarza,

  b) lokal nr 2 o powierzchni 31,95 m2, składający się z sali sprzedażnej i aneksu personelu (szatnia, w.c.), ½ korytarza.

  W lokalach można prowadzić działalność gospodarczą nie uciążliwą dla mieszkańców budynków.

 4. Przedmiotem przetargu jest czynsz najmu lokalu.

 5. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 lokali wynosi:

  a) lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 38,95 m2 – 35,00 zł + należny podatek VAT,

  b) lokal nr 2 o powierzchni 31,95 m2 – 35,00 zł + należny podatek VAT.

 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, które upoważnia do brania udziału w przetargu.

  Wysokość wadium za poszczególne lokale:

  a) lokal nr 1 – 273,00 zł,

  b) lokal nr 2 – 224,00 zł.

 7. Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 13 sierpnia 2020 r. na konto 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie lub w kasie Urzędu Miasta Gostynina do godz. 13.00. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.

W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin Przetargu wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina i podany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.

 2. Bliższe dane dotyczące przetargu i lokali można uzyskać w Urzędzie Miasta Gostynina, Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa nr 22 pokój nr 5, tel. 24-236-07-43, gdzie można również zapoznać się z treścią umowy najmu lokalu użytkowego i pobrać wymagane wzory oświadczeń.

 3. Oględziny lokali przeznaczonych do wynajęcia nastąpią po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa 22, pokój nr 5, tel. 24 236 07 43.


 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski


 

 

Gostynin, 2020-07-14

 • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt