Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Gostynińska Karta Seniora - informacje

Program Gostynińska Karta Seniora zakłada włączenie miejskich jednostek organizacyjnych i instytucji kultury oraz firm prywatnych do działań służących poprawie jakości życia i aktywizacji seniorów. Program jest skierowany do osób, które ukończyły 60 lat  i mieszkają w Gostyninie. Dzięki uczestniczeniu w programie seniorzy będą mogli skorzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Każda osoba mieszkająca na terenie miasta, która ukończyła 60 lat, będzie mogła w prosty sposób przystąpić do programu poprzez złożenie wypełnionego wniosku.

Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia gostynińskich seniorów. Program Gostynińska Karta Seniora jest elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto. Jego celem jest podniesienie poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Osoby legitymujące się kartą mogą korzystać z ulg korzystając z usług miejskich jednostek organizacyjnych. Zniżki na różnego rodzaju usługi oferować będą również prywatne firmy i usługodawcy, którzy przystąpią do programu.
Program Gostynińska Karta Seniora wspomoże znacząco środowisko seniorów w naszym mieście. Pozwoli im nie tylko na łatwiejszy dostęp do dóbr kultury, ale też będzie wspomagał samorozwój seniorów, aktywizował ich i zachęcał do działania, a także, co nie mniej istotne, przyczyni się do poprawy ich sytuacji materialno-bytowej.

Gostynińska Karta Seniora - UCHWAŁA Nr 287/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu „Gostynińska Karta Seniora”

Gostynińska Karta Seniora - UCHWAŁA Nr 436/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 287/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu „Gostynińska Karta Seniora”

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt