Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Burmistrz otrzymał absolutorium

Jednym z punktów na dzisiejszej (26.06.2020r.) sesji Rady Miejskiej było udzielenie absolutorium burmistrzowi Pawłowi Kalinowskiemu z wykonania budżetu za 2019 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych.

Absolutorium poprzedziła analiza przedłożonego 30 marca 2020r. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina za 2019r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Skład orzekający RIO wydał opinię pozytywną.
Radni miejscy zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za rok ubiegły, sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019r., informacją o stanie mienia Miasta Gostynina za rok 2019, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi.
Komisja Rewizyjna w dniu 9 czerwca 2020r. w składzie: Bogdan Ozimek, Anna Florczak, Katarzyna Bryłka i Urszula Pieniążek pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta (4 głosy za), stwierdzając, że budżet był realizowany zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza i nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej Miasta Gostynina za 2019 rok.

Udzielenie absolutorium jest wyrazem zaufania do działań burmistrza i pracowników Urzędu Miasta.

  • Burmistrz otrzymał absolutorium
  • Burmistrz otrzymał absolutorium
  • Burmistrz otrzymał absolutorium
  • Burmistrz otrzymał absolutorium
  • Burmistrz otrzymał absolutorium
  • Burmistrz otrzymał absolutorium

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt