Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Rozwój sportu - konkurs dla klubów sportowych

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w ramach rozwoju sportu.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej winny zawierać propozycje zadań publicznych, które wpłyną na rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Miasta Gostynina m.in. poprzez:

  1. realizację programów szkolenia sportowego;
  2. zakup niezbędnego sprzętu i strojów sportowych;
  3. pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych;
  4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych;
  5. wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu Gmina Miasta Gostynina przeznacza kwotę 250.000,00 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Dofinansowanie nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny, stanowiący nie mniej niż 5% całkowitych kosztów zadania może mieć formę finansową lub pozafinansową.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina w roku 2020” w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, pok. nr 208 do dnia 19 czerwca 2020 roku.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dot. ogłoszenia.

 

drukuj (Rozwój sportu - konkurs dla klubów sportowych)

  • Konkurs sport 2020

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt