Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wybrano ofertę na modernizację stadionu

Gmina Miasta Gostynina w wyniku rozstrzygniętego postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn." Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie" poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego, a także zaplecza sanitarno-szatniowego, wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum:

- Lider – "Hydropol" Sp. z o.o. w Gostyninie, ul. Targowa 10b i Partner – Ada -Light Sp. z o.o., Budy Kozickie 56.

Wybrana oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryteriach: cena, okres gwarancji dla robót budowlanych i termin płatności faktury.

  • stadion MOSiR

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt