Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

POMOC DLA GOSTYNIŃSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo,
Gostynin podobnie jak i inne miasta w Polsce i na świecie znalazł się w bardzo szczególnym okresie. Troska o nasze rodziny i ich zdrowie jest bezdyskusyjnym priorytetem. Nałożone przez rząd ograniczenia – mające na celu zwalczenie epidemii są aktualnie realnym sposobem na pokonanie koronowirusa. Niestety, ale ekonomiczne skutki pandemii są już odczuwalne przez przedsiębiorców – głównie małych i średnich.
Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca b.r. stan epidemii oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gostynińskim przedsiębiorcom informuję iż:

- W PRZYPADKU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:

Na wniosek przedsiębiorcy będzie istniała możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenie płatności na dogodne raty. W przypadku pojawienia się zaległości ( w szczególnie uzasadnionych przypadkach) rozważona zostanie możliwość umorzenia w całości lub części raty podatku.

- W PRZYPADKU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU:

Na wniosek przedsiębiorcy będzie istniała możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenie płatności na dogodne raty. W przypadku pojawienia się zaległości ( w szczególnie uzasadnionych przypadkach) rozważona zostanie możliwość umorzenia w całości lub części raty podatku.

- W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW WYNAJMUJĄCYCH LOKALE NALEŻĄCE DO ZASOBU GMINY, KTÓRZY ZOSTALI ZMUSZENI DO ZAMKNIĘCIA LOKALI:

Zwolnienie z opłat czynszowych za wynajmowaną powierzchnię, z wyjątkiem opłat za media (woda, ścieki, odpady komunalne, energia cieplna).

- W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW WYNAJMUJĄCYCH LOKALE NALEŻĄCE DO ZASOBU GMINY, KTÓRZY NADAL PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, ALE ZAISTNIAŁA SYTUACJA ZNACZĄCO WPŁYNĘŁA NA SPADEK ICH OBROTU:

50 % ulgi za opłatę czynszową , z wyjątkiem opłat za media (woda, ścieki, odpady komunalne, energia cieplna).

Informuję, iż powyższa propozycja dotyczy okresu związanego z pandemią i każdy wniosek przedsiębiorcy rozpatrywany będzie indywidualnie.

Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

  • Pomoc dla Gostynińskich Przedsiębiorców

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt