Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sala muzealna otwarta

Wyjątkowa uroczystość otwarcia sali muzealnej z freskami miała miejsce w dniu wczorajszym (10.02.2020) w Zamku Gostynińskim.

Zebranych w sali kolumnowej powitała prowadząca spotkanie pani Paulina Toruniewska, a wśród nich: Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego, Radnych Rady Miejskiej w Gostyninie na czele z Przewodniczącym Rady Panem Andrzejem Rederem, Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Płocku - panią Jolantę Sobierajską i starszego inspektora ds. zabytków nieruchomych - Delegatura w Płocku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie - panią Karolinę Pacholec.

Następnie prowadząca zaprezentowała zarys projektu, wspominając między innymi o tym, że w lutym 2019 roku Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta Gostynina złożył wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej dla zabytków indywidulanie wpisanych do rejestru zabytków na terenie województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Wykonanie prac konserwatorskich fresków z wizerunkami czterech Ewangelistów znajdujących się w budynku dawnej cerkwi p.w. Św. Michała Cudotwórcy wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku Gostynińskim”. Wniosek spotkał się z aprobatą Komisji oceniającej zgłoszone w ramach naboru projekty, otrzymał wymaganą regulaminem ilość punktów, a co za tym idzie uzyskał dofinansowanie w wysokości 140 000,00zł. Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 185 720,54zł. Realizacja projektu trwała od 4 września do 17 listopada 2019r.

Następnie głos zabrał burmistrz: "Jestem dumny z faktu, że to właśnie podczas mojego sprawowania pieczy nad Gostyninem dokonuje się tak doniosłe z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego i historycznego wydarzenie. Liczę, że nie tylko mieszkańcy, ale i goście będą czerpać z możliwości obejrzenia tych doskonałych zabytków sztuki, ocalonych dzięki ogromnemu nakładowi pracy konserwatorskiej. Determinacja, która doprowadziła do powstania sali ekspozycyjnej to oznaka naszego szacunku i oddania dla historii miasta i jego przeszłości, a także inwestycja w jego przyszłość.

W części artystycznej trzy pieśni odśpiewał chór miejski Arce Cantores pod batutą Michała Pilichowicza.

Kolejnym punktem programu był wykład wprowadzający pt. Wizerunki Ewangelistów – symbolika i znaczenie, wygłoszony przez dyrektor Płockiej Galerii Sztuki panią Alicję Wasilewską. Prelegentka mówiła między i nnymi o wszechstronności symboli, omawiała najciekawsze wizerunki ewangelistów oraz przedstawiła symbolikę liczby 4.

Na zakończenie uroczystości przybyłe osoby w grupach odwiedzały salę muzealną by podziwiać odnowione freski. Przewodnikiem była dyrektor Miejskiego Centrum Kultury pani Aleksandra Milczarek.

Informujemy, że salę muzealną można zwiedzać codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00. Osoby zainteresowane zwiedzaniem proszone są o zgłoszenie się do recepcji.


 

 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej
 • Otwarcie sali muzealnej

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt