Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wywiad z burmistrzem o modernizacji oświetlenia

W dniu 31 stycznia br. odbył się wywiad z burmistrzem Pawłem Kalinowskim. Tematem spotkania była modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina.

 

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu, który znajduje się na:

https://www.youtube.com/watch?v=ax0Azes7mHg

 

Na wstępie burmistrz przypomniał, jakie były początki tej inwestycji: - W październiku 2018 została podpisana umowa najmu majątku oświetleniowego pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a ENERGĄ Oświetlenie Sp. z o.o. Natomiast 18.07.2019 r. podpisano umowę pożyczki pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Miasta Gostynina w ramach programu priorytetowego nr 3.3 „Ochrona atmosfery 3.3 SOWA – oświetlenie zewnętrzne” dotycząca przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina”.

Kolejna ważna data, to 10 października 2019 r. kiedy została podpisana umowa z Wykonawcą Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina

Ponadto gospodarz naszego miasta wyjaśnił, że prace modernizacyjne rozpoczęto w dniu 8 stycznia br. i zgodnie z umową powinny być zakończone do 28 lutego br.

Warto zaznaczyć, że do 28 stycznia 2019r. zostało wymienionych 1045 punktów świetlnych z 1644 punktów przewidzianych do modernizacji, co stanowi ponad 60% zaawansowania. Natomiast łączny koszt robót modernizacyjnych zgodnie z umową, to 3 250 594,43 zł.

W dalszej części rozmowy burmistrz przybliżył parę szczegółów dotyczących tej inwestycji, a mianowicie, to że oprawy uliczne są wymieniane na energooszczędne oprawy LED firmy PHILIPS, co przyczyni się do zmniejszenia średniej energochłonności punktu świetlnego oraz spadku całkowitej systemu oświetleniowego o około 70%. Oznacza to zmniejszenie co roku redukcji emisji szkodliwych substancji.

Według audytu opracowanego przed wykonaniem projektu technicznego realizacja inwestycji spowoduje obniżenie zużycie energii elektrycznej o około 680 MWh rocznie co według szacunku przyniesie oszczędności w opłatach za energię elektryczną około 440 tys. złotych rocznie, a w roku bieżącym około 350 tys. złotych.

Dodatkowe zalety wymiany opraw ulicznych na oprawy LED są takie, że przy zamianie opraw sodowych (o barwie żółtej) na oprawy LED (światło białe) zwiększa się znacząco wskaźnik oddawania barw z Ra=20-30 na Ra>70, co poprawi rozpoznawanie barw i ogólny komfort użytkowników pasa drogowego. Możliwość formowania rozsyłu światła poprzez układ optyczny, co spowoduje eliminację oświetlenia przestrzeni poza pasem drogowym i rozświetlenia elewacji budynków czyli też oświetlania mieszkań, co jest efektem uciążliwym dla mieszkańców mogącym powodować zaburzenie snu. Zmniejszenie olśnienia i zwiększenie równomierności oświetlenia jest szczególnie ważne dla komfortu kierowców i bezpieczeństwa na drodze.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt