Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja nadzwyczajna

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) w zw. z § 37 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 Statutu Miasta Gostynina zwołuję nadzwyczajną XVIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020 roku o godz. 1600, w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Gostyninie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.

  4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Gostynina.

  6. Sprawy różne.

  7. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

 

  • sesja nadzwyczajna

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt