Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs ofert na realizację programu profilaktycznego realizowanego w okresie ferii zimowych

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego, dotyczący realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina realizowanego w okresie ferii zimowych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 24 stycznia 2020 roku włącznie (w godzinach pracy Urzędu) w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina.

  1. Program profilaktyczny powinien być realizowany od poniedziałku do piątku min. 6 godzin dziennie w okresie ferii zimowych tj. w dniach 10 lutego – 23 lutego 2020 r.;
  2. Uczestnikami programu będą dzieci w wieku 7–16 lat bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych;
  3. Program z zakresu profilaktyki uniwersalnej powinien być zróżnicowany i dostosowany do wieku odbiorców, a jego głównym celem powinno być nabycie przez dzieci umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych, współżycia i współdziałania z innymi, rozwiązywania problemów własnych w sytuacjach kryzysowych, podniesienia samooceny oraz odkrywania własnego potencjału, socjalizacji właściwych postaw wśród uczestników programu, zwiększenia wiedzy na temat uzależnień;
  4. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia naboru uczestników programu;
  5. Uczestnikom programu należy zapewnić dziennie 1 posiłek i dostęp do napojów.

Szczegóły dot. konkursu znajdują się w załączniku.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt