Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs ofert na prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs ofert na Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”.

Zadanie musi być realizowane w terminie od 15 stycznia do dnia 15 grudnia 2020 r. Oferty należy składać do dnia 3 stycznia 2020 roku włącznie (w godzinach pracy Urzędu) w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Realizacja zadania powinna polegać na:

 1. zorganizowaniu działalności Punktu od poniedziałku do piątku, minimum 3 godz. dziennie – z uwzględnieniem jak największej dostępności dla odbiorców zadania;
 2. w programie Punktu należy uwzględnić następujące zadania:
  1. poszerzenie oferty pomocy osobom uzależnionym poprzez realizację programów mających naukowo dowiedzioną skuteczność tj.:
  2. program ograniczania picia, program redukcji szkód i inne.
  3. wspieranie osób uzależnionych po procesie leczenia i pomocy w powrocie do prawidłowego funkcjonowania w środowisku i pełnienia ról społecznych;
  4. indywidualna i grupowa pomoc terapeutyczna dla osób współuzależnionych;
  5. udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się lub/i zażywają inne środki psychoaktywne;
  6. realizacja programów profilaktycznych ukierunkowanych na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców w obszarze profilaktyki i ryzykownych zachowań ich dzieci.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego ogłoszenia, która jest dostępna poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

drukuj (Konkurs ofert na prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”)

 • Dzienny Punkt Wsparcia "Przebudzenie"

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt