Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

W 2020 r. wzrosną dochody Gostynina

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z największych źródeł dochodów własnych miasta. To jakie dochody z tego tytułu uzyskuje miasto jest wynikiem ustalonych przez Radę Miejską stawek podatków. Maksymalne stawki określa obwieszczeniem Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju.
Niestety subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa jakie otrzymuje Gostynin nie wystarczają na sfinansowanie zadań samorządu, a dochody naszego miasta spadają. W związku z powyższym istnieje konieczność podniesienia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, i taka uchwała została podjęta na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Należy nadmienić, że przyjęte uchwałą kwoty podatku od nieruchomości jakie będą obowiązywały w Gostyninie w 2020 r. nie uzyskały maksymalnych wysokości stawek jakie zostały ustalone przez Ministra Finansów. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą stawek podatku od nieruchomości na lata 2019-2020.

W Gostyninie mieszkańcy mogą również korzystać z ulg i zwolnień od podatku. Takie ulgi zostały wprowadzone kilkoma uchwałami.
Uchwała z 2017 r.  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe, wprowadziła zwolnienia do 31.12.2019 r. od podatku od nieruchomości na okres 3 lat, któremu podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części stanowiące inwestycję początkową, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie to stanowi regionalną pomoc inwestycyjną przyznaną na inwestycję początkową tj. związaną m.in. z założeniem nowego zakładu i zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu poprzez jego rozbudowę, nabyciem aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Uchwała z 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy de minimis wprowadziła zwolnienie od podatku od nieruchomości odpowiednio na okres 1, 2, 3, 4 lub 5 lat. Zgodnie z niniejszą uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty
związane z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem w nich nowych miejsc pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina, na warunkach określonych w niniejszej uchwale,
2) nowo nabyte grunty, w tym znajdujące się na nich budynki, budowle lub ich części,
związane z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem w nich nowych miejsc pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina, na warunkach określonych w niniejszej uchwale;
3) Nowo nabyte grunty, w tym znajdujące się na nich budynki, budowle lub ich części
związane z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina na warunkach określonych w ww. uchwale.

Mieszkańcy Gostynina mają również możliwość skorzystania do 31.12.2020 r. ze zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub ich części, ogrzewanych wyłącznie olejem opałowym, gazem, biomasą, energią elektryczną, poprzez pompy ciepła lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości budynku lub jego części, którego budowa została zakończona albo którego użytkowanie rozpoczęto przed jego ostatecznym wykończeniem, po dniu 1 stycznia 2015 r., za wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Treść ww. uchwał poniżej.

Uchwała Nr 250/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016 roku zmieniona Uchwałą Nr 286/LVII/2017Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr 106/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015 r.
Uchwała Nr 325/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017r.
Uchwała nr 140/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała nr 259/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku

  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt