Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Kolejne azbestowe pokrycia dachowe zutylizowane

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że realizacja zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2019 roku” – w ramach Programu OZ-1 „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” została zrealizowana dzięki dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3 820,60 zł.

Koszt kwalifikowany zadania: 8 088,28 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW: 3 820,60 zł

Środki z budżetu Gminy Miasta Gostynina: 4 267,68 zł.

Gmina Miasta Gostynina planuje ubiegać się w 2020 roku o dofinansowanie z WFOŚiGW na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z budynków (pokrycia dachowe), stanowiących własność osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Mieszkańcy zainteresowani wsparciem finansowym w tym zakresie, proszeni są o zgłaszanie się do:

Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Urząd Miasta Gostynina

ul. Parkowa 22

Pokój nr 1

W nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2020 roku.

  • logo

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt