Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs na realizację programów profilaktycznych

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego, dotyczący realizacji programów profilaktycznych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Zadaniem konkursu jest:

  1. Realizacja wydarzenia o charakterze artystycznym, którego celem jest promowanie działań miasta na rzecz osób dotkniętych problemem alkoholowym i narkotykowym oraz ich rodzin.
     
  2. Realizacja programów profilaktycznych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej dla:
  • rodziców dzieci w wieku przedszkolnym,
  • rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie.

Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularz oferty wraz z oświadczeniami dostępny jest pod Ogłoszeniem. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem treści zadania na które składana jest oferta oraz danymi oferenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2019 roku włącznie.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja edytowalna oferty i sprawozdnia poniżej.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt