Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Oświadczenie Burmistrza Miasta Gostynina

W związku z artykułem opartym na kłamstwach pt.: „Modernizacja stadionu. Co działo się przez rok? Nadal brak pozwolenia na budowę”, zamieszczonym przez portal gostynin.info w dniu 8 października 2019 r. informuję iż:

- kłamstwem jest, że nie ma wydanego pozwolenia na budowę. Decyzją nr 435/2018 z dnia 17.12.2018r. Starosta Gostyniński zatwierdził projekt budowlany wraz z udzieleniem pozwolenia na budowę dla Gminy Miasta Gostynina obejmujący: „Modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie polegającej na: rozbiórce istniejących budynków gospodarczych, budowie: zaplecza socjalno-gastronomicznego, boiska treningowego, dojść i dojazdów, wydzielonych trybun dla kibiców gości, oświetlenia terenu wraz z infrastrukturą i urządzeniami, instalacji odgromowej, instalacji zraszania, przebudowie: bieżni, układu komunikacji wewnętrznej wraz z parkingami: remoncie: boiska piłkarskiego, skoczni w dal, rzutni pchnięcia kulą” w Gostyninie , ul. Sportowa 1 na działce nr ewid.360, 140401_1.0001 Gostynin,

- kłamstwem jest, że Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski wraz z Dyrektorem MOSiR-u Wiesławem Adamskim spotykali się w sprawie uzyskania niezbędnego wkładu finansowego do przeprowadzenia inwestycji między innymi u europosła z Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana.

- kłamstwem jest, że koszt inwestycji wyceniono na 7,5 miliona złotych.

Ponadto informuję , że Gmina Miasta Gostynina złożyła wniosek na zadanie pod nazwą: Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie polegająca na budowie zaplecza socjalno – sanitarnego oraz boiska treningowego na potrzeby Miejskiego Klubu Sportowego Mazur Gostynin wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami” (I etap modernizacji) w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019”. Wniosek został złożony 29 marca 2019 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki i w dalszym ciągu podlega ocenie.

Koszt ogółem planowanej inwestycji (I etapu) : 5 837 134,00zł
Kwota wnioskowana: 2 918 567,00zł

W pierwszym etapie zaplanowano realizację najpilniejszych elementów, tj.: budowę zaplecza socjalno-sanitarnego oraz budowę boiska treningowego wraz z dojściami, dojazdami, niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym instalacją oświetleniową, wodno-kanalizacyjną realizowaną w miejscu rozbiórek istniejących budynków gospodarczych i kortów tenisowych.

Przytoczywszy powyższe fakty zwykłą przyzwoitością wykaże się redakcja portalu gostynin.info prostując nieprawdziwe informacje. W przeciwnym razie Gmina rozważy dochodzenie swoich praw na drodze stosownego postępowania.

Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

  • MOSiR w Gostyninie

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt