Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Manifestacja polskości

W niedzielę 29 września br. Gostynin stał się miejscem przywołującym i utrwalającym pamięć żołnierzy tzw. drugiej konspiracji, Wyklętych przez komunistyczny system.

W samo południe, podczas uroczystej sumy w kościele Miłosierdzia Bożego z udziałem pocztów sztandarowych, w asyście honorowej żołnierzy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, muzyczną oprawą Płockiego Kameralnego Chóru Filii Politechniki Warszawskiej i Miejskiej Orkiestry Dętej, została poświęcona i odsłonięta tablica pamiątkowa Danuty Siedzikówny „Inki” zaprojektowana i wykonana przez cenionego w Polsce i na świecie gostynińskiego rzeźbiarza, Tadeusza Biniewicza. W piaskową tablicę umieszczoną w bocznej nawie kościoła zostało wmontowane serce ze zbieranego przez gostyninian srebra. Ponadto u stóp głównego ołtarza znajdował się namalowany przez rotmistrza Mariana Stefańskiego portret Inki, który został podarowany dzieciom ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im Armii Krajowej.

W asyście ks. Andrzeja Rutkowskiego, proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego oraz ks. Ryszarda Kruszewskiego, dziekana dekanatu gostynińskiego, mszę św. koncelebrował i homilię wygłosił ks. Jarosław Wąsowicz, pomysłodawca Ogólnopolskiej Akcji „Serce dla Inki”. Dziękując powołanemu kilka miesięcy wcześniej Komitetowi Honorowemu z Anną Orzeszek - Borkowską, Barbarą Gierulą i Katarzyną Leśniewską za podjętą inicjatywę i wielomiesięczną organizację uroczystości, podkreślił, że cieszy fakt podjęcia przez środowiska patriotyczne i stowarzyszenia kościelne przypominania historii ludzi, dla których najważniejsze w życiu były wartości wyniesione z naszych narodowych tradycji, opartych na solidnych fundamentach chrześcijaństwa, rodzinie i miłości do ojczyzny.

Po mszy św. przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Józefa Pakulskiego, poczty sztandarowe, kompania honorowa 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, duchowieństwo w asyście ministrantów, kombatanci, włodarze miasta, radni, członkowie rodziny Inki i rodzin żołnierzy niezłomnych, samorządowcy różnych szczebli i administracji, dyrektorzy szkół i jednostek miejskich, harcerze, młodzież i dzieci oraz liczne delegacje stowarzyszeń historycznych, a także historyczne samochody bojowe przemieścili się na skrzyżowanie ulic Legionów Polskich z Kościuszki, gdzie odbyła się uroczysta ceremonia nadania rondu nazwy „Rondo Żołnierzy Niezłomnych”.

Otwierając tę część uroczystości przewodnicząca oświatowej „Solidarności” Barbara Gierula, inicjatorka nadania nazwy rondu, powiedziała: „W czasach, kiedy notujemy upadek autorytetów, kiedy patriotyzm i przywiązanie do ojczyźnianych i narodowych wartości, demokratyczno-liberalna awangarda określa jako zacofanie, wstecznictwo i nacjonalistyczną histerię, przekazywanie treści patriotycznych, kultywowanie pamięci i oddawanie czci organizacjom i osobom zasłużonym dla kraju, jest jednym z elementów związkowej działalności „Solidarności” oświatowej w Gostyninie. (….) Nazwa „Rondo Żołnierzy Niezłomnych” to utrwalenie i zachowanie dla przyszłych pokoleń pamięci o żołnierzach tzw. drugiej konspiracji- poległych, zamęczonych w ubeckich więzieniach, skazanych w pokazowych procesach i poddawanych licznym torturom i prześladowaniom. To nie tylko spłata długu wobec ludzi, którym zależało na wolnej, suwerennej Polsce; to uhonorowanie bohaterów, którzy swoją ideową walką i heroiczną postawą stali się symbolem do naśladowania przez pokolenia Poznańskiego Czerwca 1956 i powstałego w 1980 r. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Następnie zgodnie z ceremoniałem przewodniczący Rady Miejskiej odczytał tekst Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. nadającej nazwę dla nowo wybudowanego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 na skrzyżowaniu ul. Legionów Polskich z ulicą Kościuszki w Gostyninie „Rondo Żołnierzy Niezłomnych”.

Po modlitwie i poświęceniu ronda przez ks. Dziekana Ryszarda Kruszewskiego tablice ronda zostały odsłonięte przez Andrzeja Redera - Przewodniczącego Rady Miejskiej, Barbarę Gierulę - Przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gostyninie oraz Pawła Kalinowskiego - Burmistrza Miasta Gostynina, który dziękując organizatorom za przygotowanie uroczystości podkreślił, że rondo jest drugim miejscem honorującym pamięć żołnierzy niezłomnych w Gostyninie, po budynku miejscowej Policji, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca żołnierzy Niezłomnych północnego Mazowsza oraz żołnierza Armii Krajowej, Henryka Jóźwiaka pseudonim „Groźny”.

Kolejnym punktem uroczystości był Apel Pamięci oddający hołd naszym rodakom, także mieszkańcom Gostynina i ziemi gostynińskiej, którzy walczyli o świętą sprawę – niepodległy byt Państwa Polskiego. Apel zaprezentowany przez major Agnieszkę Królak został zakończony trzykrotną salwą honorową i odegrany przez trębacza Miejskiej Orkiestry Dętej sygnałem: „Śpij kolego”.

Po odprowadzeniu wojskowej asysty honorowej oraz pozostałych pocztów sztandarowych gostyniński Komitet Honorowy Akcji „Serce dla Inki” zaprosił uczestników uroczystości na trzecią część obchodów do Zamku Gostynińskiego, gdzie organizatorzy stworzyli strefę historyczną i panel edukacyjny oraz przygotowali koncert patriotyczny.

W Zamku zaprezentowano Wystawę Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Gdańsk pt. „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci” Danuta Siedzikówna „Inka” 1928-1946” z bardzo interesującą prelekcją i prezentacją p. Piotra Szubarczyka; gostynińska poetka Zenona Radzka zaprezentowała swój wiersz „Żołnierzom Drugiej Wojny Światowej”, po czym zebrani mogli nie tylko podziwiać występ solistów Płockiego Kameralnego Chóru Politechniki Warszawskiej pod batutą p. Edwarda Bogdana i akompaniatora p. Dariusza Petera w repertuarze „Pieśni Patriotycznych”, ale sami rozśpiewać się w popularnych piosenkach wojskowych.

Pięknym akcentem uroczystości obchodów Ogólnopolskiej Akcji Serce dla Inki była prezentacja wiersza „Kto ty jesteś” przez uczennicę Szkoły Podstawowej nr 3 im Obrońców Westerplatte w Gostyninie Tuanę Oruc (lat 7), występ Gabrieli Ostrowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie w utworach: „Gdy w noc wrześniową”, „Dziewczyna z granatem w ręce” oraz wspólnie zaśpiewana pieśń z liderem zespołu Contra Mundum - „Już dopala się ogień biwaku”, a także wiersz poświęcony „Ince” zaprezentowany przez majora Jarosława Walińskiego ze Starogardu Gdańskiego.

W dalszej część wieczoru wystąpili ze swoimi utworami patriotycznymi p. Paweł Piekarczyk oraz p. Norbert Smoła Smoliński z Contra Mundum solo. Norbert Smoła Smoliński w Koncercie Patriotycznym „Serce dla Inki” dokonał przekazu ducha narodu polskiego na przestrzeni wieków w oparciu o wiersze: Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Gajcy, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta i innych twórców w związku z 80-tą rocznicą wybuchu II Wojny Światowej.

Gostyniński Komitet Honorowy Ogólnopolskiej Akcji ,,Serce dla Inki” składa podziękowania wszystkim mieszkańcom Gostynina, który przekazali złom srebra na serce z ziemią z grobu Danuty Siedzikówny, które zamieszczono w tablicy pamiątkowej.

Podziękowania kierujemy również do darczyńców: posła Zbigniewa Kuźmiuka, Burmistrza Miasta Gostynina, Wójta Gminy Gostynin, Starostwa Powiatowego w Gostyninie, Nadleśnictwa Gostynin, Kwiaciarni Marzenie, Drukarni Szmydt, Dubimex , Elektron, p. Marii Gajewskiej, ks. Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego, radnych miasta Gostynina.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie składa podziękowania: Fundacji PZU - głównemu sponsorowi ,,Koncertu patriotycznego” na Zamku Gostynińskim; kompanii honorowej 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego; przybyłym na uroczystość żołnierzom 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego – 64 batalion lekkiej piechoty w Płocku; przybyłym żołnierzom z Brygady Kawalerii Powietrznej im Księcia J. Poniatowskiego Tomaszów Mazowiecki; Stowarzyszeniu Miłośników Pojazdów Zabytkowych i Militarnych ,,Wisła” oraz Wydziałowi Promocji Urzędu Miasta Gostynina.

Barbara Ewa Gierula/ Wioletta Jankowska

Foto: Urząd Miasta Gostynina, MBP

 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości - Inka i rondo Żołnierzy Niezłomnych
 • Manifestacja polskości
 • Manifestacja polskości
 • Manifestacja polskości
 • Manifestacja polskości
 • Manifestacja polskości
 • Manifestacja polskości
 • Manifestacja polskości
 • Manifestacja polskości
 • Manifestacja polskości
 • Manifestacja polskości
 • Manifestacja polskości
 • Manifestacja polskości
 • Manifestacja polskości
 • Manifestacja polskości
 • Manifestacja polskości
 • Manifestacja polskości

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt