Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XIV  SESJA RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE  -  Zapraszamy

W  DNIU 26 września  2019  ROKU  O GODZINIE 1000

W  SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIASTA GOSTYNINA

 ODBĘDĄ  SIĘ  OBRADY   XIV  SESJI 

RADY  MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE  -  VIII KADENCJI 

 

Porządek sesji;

 1. Otwarcie obrad.
 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja dyrektorów miejskich placówek oświatowych o realizacji zadań statutowych w roku szkolonym 2018/2019:
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,
 • Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie,
 • Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie,
 • Przedszkole nr 4 w Gostyninie,
 • Przedszkole nr 5 w Gostyninie,
 • Przedszkole Niepubliczne z oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” w Gostyninie.
 1. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 2019 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Gostynina na lata 2019-2022.
 3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 50/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31  stycznia 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na czynności Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.
 7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
 9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2019 roku.
 10. Przyjęcie protokołu z X, XI, XII, XIII  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Andrzej Hubert Reder    

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt