Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 5 września 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowej 22, pokój nr 3.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  • zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 282 położonej w Gostyninie przy ul. Ziejkowej dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą PL1G/00015466/8 – zakończył się wynikiem pozytywnym

  • Cena wywoławcza wynosiła 55.000,00 zł.

  • Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2

  • Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

  • Najwyższa cena zaoferowana podczas przetargu za którą sprzedano nieruchomość wynosi – 121.000,00 zł

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Gostynin, dnia 05.09.2019 r.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski


Wywieszono na tablicy ogłoszeń od 05.09.2019 r. do 26.09.2019 r.

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt