Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Trzy gostynińskie drogi otrzymają rządowe dofinansowanie - 1.461.413 zł

Szanowni Państwo,

w dniu 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgłoszonych do dofinansowania w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca - 12 kwietnia 2019 r.
Dwa wnioski na inwestycje drogowe złożone przez Gminę Miasta Gostynina znalazły się na liście projektów dofinansowanych:

Przebudowa drogi miejskiej – ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej – ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami – kwota dofinansowania ze środków Funduszu to 1 228 645,00 zł, co stanowi 70% kosztów inwestycji;
W zakres przebudowy ul. B. Prusa wchodzi: sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni i skrzyżowań, zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci telekomunikacyjnych, energetycznej i gazowej, wykonanie wyrównania i uzupełnienia istniejącej podbudowy drogi w zakresie 5% powierzchni jezdni, wykonanie podbudowy na odcinku 0+643 do 0+667, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i skrzyżowań, demontaż istniejącej nawierzchni betonowej chodników i zjazdów, wykonanie nowej nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej, wykonanie nowych odcinków chodników wraz z poszerzeniem i utwardzeniem, wykonanie nowych zjazdów. Zakres przebudowy ul. J. Kochanowskiego w Gostyninie obejmuje: zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci telekomunikacyjnych, energetycznej i gazowej, demontaż istniejącej nawierzchni betonowej zjazdów, wykonanie nowych zjazdów, wykonanie nowych odcinków chodników.

Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika – kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi 232 768,00 zł, co stanowi również 70% kosztów zadania.
W zakres przebudowy drogi wchodzi: rozbiórka elementów drogowych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogi, chodnika i zjazdów.

Bardzo się cieszę, że kolejne odcinki dróg na terenie miasta Gostynina mogą być realizowane przy udziale środków rządowych, dziękuję po raz kolejny pracownikom Urzędu Miasta zaangażowanym w przygotowanie i złożenie wniosków.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Kalinowski

  • dofinansowanie
  • dofinansowanie
  • dofinansowanie
  • dofinansowanie

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt