Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Projekt „Przyszłość zaczyna się dziś” na sesji nadzywczajnej

W dniu 29 sierpnia 2019 r. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasta Gostynina projektu konkursowego pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Całkowita wartość projektu to 1 028 108,69zł. Wysokość dofinansowania opiewa na kwotę 948 796,19zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 236 uczniów, w tym 111 kobiet oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 3 szkół podstawowych z Gostynina przez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć pozalekcyjnych w następujących konfiguracjach:

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki i zajęcia doskonalące z programowania/robotyki,
 2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i zajęcia doskonalące z nauk przyrodniczych,
 3. Indywidualizacja nauczania: logopedia i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Zadanie obejmuje zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi technologii informacyjnej (TIK) niezbędnych do realizacji programu nauczania za łączną kwotę ponad 480 000,00zł.

W ramach projektu zaplanowane są również szkolenia dla 34 nauczycieli, w tym 30 kobiet, których celem jest podniesienie lub uzupełnienie kompetencji zawodowych.

Cieszymy się, że projekt, którego realizacja właśnie się rozpoczyna jest już kolejnym projektem edukacyjnym dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzieci, młodzież oraz nauczyciele będą mogli skorzystać z ciekawych i prowadzonych w sposób innowacyjny dodatkowych form kształcenia.

 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt