Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Oświadczenie w sprawie Fundacji Dla Zwierząt Animal Ghost

W nawiązaniu do oświadczenia Fundacji Dla Zwierząt Animal Ghost zamieszczonego na facebooku z dnia 16 sierpnia br. informującego o czasowym zawieszeniu przyjmowania zwierząt pod opiekę, czujemy potrzebę odniesienia się do zawartych w nim treści.
 

Przede wszystkim chcemy podkreślić, że podziwiamy Państwa trud i poświęcenie dla wykonywanych zadań, które wykraczają często poza ramy statutu Fundacji. Cenimy również dotychczasową współpracę z Gminą Miasta Gostynina w niesieniu pomocy zwierzętom z terenu miasta. Jednakże trudno pogodzić się z zarzutami zawartymi w oświadczeniu co do niewłaściwego traktowania Państwa organizacji przez pracowników Urzędu.

 

Osoby wpisujące komentarze pod przedmiotowym oświadczeniem informujemy, że od 2 lat pracownicy Urzędu Miasta wspólnie z przedstawicielami Fundacji opracowują Program Ochrony nad Zwierzętami Bezdomnymi dla Miasta Gostynina, w którym to dokumencie jest także kwota przewidziana na zadania statutowe dla Fundacji.

 

Ponadto informujemy, że Urząd Miasta nigdy nie korzystał z pomocy Fundacji przy odławianiu zwierząt innych niż koty i psy, ani też nie przekazywał osobom postronnym numerów telefonów członków Fundacji, poza tymi podanym na stronie internetowej.

 

Mamy świadomość, że ogrom Państwa działań niesie za sobą potrzeby finansowe, których my nie pokryjemy w 100 %. Jednak nadal liczymy na znalezienie konsensusu oraz wypracowanie nowych kierunków działania i dalszą współpracę na rzecz zwierząt.

 

 

 

                                                         Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony

                                                         Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt