Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego

Informujemy, że ze względu na prognozowane wystąpienie niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2019 r. na obszarze województwa:
mazowieckiego (część północno-zachodnia),państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) wydaje ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego, w związku z prognozowanym wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej. 
Prognozowana sytuacja wskazuje na utrzymanie w najbliższych tygodniach tendencji obniżania się zwierciadła wód podziemnych w płytkich poziomach wodonośnych na wymienionych obszarach.
Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarczych oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących I poziom wodonośny.  

Jerzy Rybicki
Dyżurny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt