Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

„Przyszłość zaczyna się dziś”

Dnia 9.07.2019 r. ukazała się lista najlepszych projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPO WM na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego dla Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.

Projekt Gminy Miasta Gostynina opracowany przez Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” znalazł się na wysokiej 11 pozycji wśród 71 projektów. Wartość całkowita projektu to 1 028 108,69 zł, kwota przyznanej dotacji to 948 796,19 zł.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 236 uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych u 34 nauczycieli oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z trzech szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Gostynina (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV).

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia dodatkowej oferty edukacyjnej oraz doposażenia szkół w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne

  • Logo

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt