Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs na realizację półkolonii

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs na zorganizowanie dwóch dwutygodniowych turnusów półkolonii, w okresie lipca i sierpnia 2019 r. w trakcie których będzie zrealizowany program z zakresu profilaktyki uniwersalnej, którego adresatem będą dzieci w wieku 7-16 lat bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych.

Organizację półkolonii należy traktować nie jako formę wypoczynku dzieci i młodzieży lecz jako jedną z form realizacji programu profilaktycznego nastawionego na nabycie przez dzieci umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych, współżycia i współdziałania z innymi, rozwiązywania problemów własnych w sytuacjach kryzysowych, podniesienia samooceny oraz odkrywania własnego potencjału, socjalizacji właściwych postaw wśród uczestników półkolonii, zwiększenia wiedzy na temat uzależnień.

Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

  • półkolonie w Gostyninie
  • półkolonie w Gostyninie
  • półkolonie w Gostyninie

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt