Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

„Przebudzenie” – nowa forma pomocy osobom uzależnionym

Wczoraj, tj. 21 maja odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin „Przebudzenie” chociaż drzwi dla potrzebujących zostały otwarte na początku kwietnia br.

Punkt prowadzi firma Zwrotnik Profilaktyka, Terapia, Szkolenia Pani Renaty Brzezińskiej-Strzeleckiej, która została wyłoniona w drodze konkursu na realizację programu profilaktycznego pn. Uruchomienie i prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin.
Pani Renata jest psychologiem i psychoterapeutą uzależnień, od dwóch lat współpracuje z Urzędem Miasta w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu. W ubiegłym roku realizowała nowatorski program ograniczania picia, który okazał się strzałem w „10”. Program ten został również włączony w tegoroczne działania Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych „Przebudzenie”.

Pomieszczenia Punktu zachwycają bardzo eleganckim, nowoczesnym designem, co jest zasługą zespołu terapeutów pracujących w Punkcie.
Dlaczego otwarcie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych „Przebudzenie” jest czymś wyjątkowym? Przede wszystkim dlatego, że oferowana pomoc terapeutyczna jest nowatorska, dotąd niedostępna w naszym mieście. Ponadto wystrój jak i lokalizacja obiektu są dodatkowymi atrybutami nowo uruchomionego Punktu.

Zespół pracujących tam terapeutów to osoby z doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami terapeutycznymi zajmującymi się zawodowo pomaganiem osobom uwikłanym w proces uzależnienia od substancji psychoaktywnych, jak również wspieraniem rodzin i osób współuzależnionych.

Dzienny Punkt Wsparcia „Przebudzenie” ul. 3 Maja 30, działa od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00, a jego oferta obejmuje:

 • Program Ograniczania Picia adresowany do osób pijących alkohol szkodliwie i osób uzależnionych od alkoholu, które mają trudność z zaakceptowaniem całkowitej abstynencji i nie chcą lub nie mogą rozstać się z alkoholem. Dla takich osób nie ma powszechnie dostępnej oferty w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu. Wyjście poza paradygmat abstynencji daje szansę na stworzenie dla tych osób oferty pomocy, w wyniku której dla jednych sukcesem będzie ograniczenie picia, a inni zdecydują się na abstynencję.
 • Program redukcji szkód, skierowany do osób głęboko uzależnionych, wielokrotnie leczonych w programach nakierowanych na całkowitą abstynencję oraz mających trudności z utrzymaniem abstynencji. Celem tego programu jest poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania psychicznego tych osób, wzmocnienie zachowań nakierowanych na poprawę wzoru picia, zwiększenie kompetencji życiowych pozwalających na zabezpieczenie podstawowych potrzeb i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 • Program profilaktyczny CANDIS, adresowany do osób powyżej 16 roku życia, mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.
 • Program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób po zakończonym leczeniu
  w placówkach leczenia uzależnień.
 • Warsztaty edukacyjne dla osób współuzależnionych  i pozostałych członków rodzin.
 • Indywidualna pomoc terapeutyczna.
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"
 • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Przebudzenie"

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt