Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zapraszamy na obrady IX Sesji Rady Miejskiej

 

W  DNIU 30 KWIETNIA  2019  ROKU  O GODZINIE 1000

W  SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIASTA GOSTYNINA

 ODBĘDĄ  SIĘ  OBRADY   IX  SESJI 

RADY  MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE  -  VIII KADENCJI 

 

Porządek sesji;

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Gostynina. Informacja o realizacji zadań statutowych w roku 2018:
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Gostyninie,
 • Punkty opieki nad dziećmi do lat trzech:  „Bajkowy zakątek” oraz „Zaczarowana kraina”,
 • Klub Seniora „Parostatek”,
 • Klub dziecięcy „Uśmiech malucha”.
 1. Informacja Prezesa Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Spółka z o. o. o realizacji zadań statutowych w roku 2018.
 2. Przyjęcie informacji o zrealizowanych projektach w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku.
 3. Przyjęcie informacji z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.
 4. Przyjęcie informacji związanej z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina.
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w  Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.
 12. Przyjęcie protokołu z VII  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.      

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Andrzej Hubert Reder    

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt