Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nie musisz być sam z problemem uzależnienia

Problem uzależnienia dotyka coraz większą liczbę osób. Nie należy tego bagatelizować i już we wczesnej fazie warto się zwrócić o pomoc, żeby zacząć o tym rozmawiać.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Gostynina rozszerzył dotychczasową ofertę pomocy dla osób uwikłanych w problem alkoholowy i narkotykowy. Nowością jest działalność Dziennego Punktu Wsparcia „Przebudzenie” mieszczącego się przy ul. 3 Maja 30.

Ideą jego uruchomienia było poszerzenie oferty terapeutycznej dla osób pijących ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych od alkoholu oraz zażywających narkotyki poprzez realizację programów o potwierdzonej skuteczności przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Dzienny Punkt Wsparcia „Przebudzenie” działa od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00, a w jego ofercie jest:

  • Program Ograniczania Picia adresowany do osób pijących alkohol szkodliwie i osób uzależnionych od alkoholu, które mają trudność z zaakceptowaniem całkowitej abstynencji i nie chcą lub nie mogą rozstać się z alkoholem. Dla takich osób nie ma powszechnie dostępnej oferty w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu. Wyjście poza paradygmat abstynencji daje szansę na stworzenie dla tych osób oferty pomocy, w wyniku której dla jednych sukcesem będzie ograniczenie picia, a inni zdecydują się na abstynencję.
  • Program redukcji szkód, skierowany do osób głęboko uzależnionych, wielokrotnie leczonych w programach nakierowanych na całkowitą abstynencję oraz mających trudności z utrzymaniem abstynencji. Celem tego programu jest poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania psychicznego tych osób, wzmocnienie zachowań nakierowanych na poprawę wzoru picia, zwiększenie kompetencji życiowych pozwalających na zabezpieczenie podstawowych potrzeb i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  • Program profilaktyczny CANDIS, adresowany do osób powyżej 16 roku życia, mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.
  • Program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób po zakończonym leczeniu w placówkach leczenia uzależnień.
  • Warsztaty edukacyjne dla osób współuzależnionych  i pozostałych członków rodzin.
  • Indywidualna pomoc terapeutyczna.

Kolejną nową propozycją jest program terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy domowej uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu realizowany w budynku Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek” przy ul. Jana Pawła II 14. Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z oferty można uzyskać kontaktując się telefonicznie z terapeutą realizującym program pod nr tel. 607 406 122.  

Pomoc w obszarze uzależnień można również uzyskać w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, który mieści się w oficynie Ratusza i jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00–18:30. W Punkcie dyżury pełnią specjaliści przeszkoleni w zakresie różnych zjawisk charakterystycznych dla rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym. Każdy może skorzystać z fachowej pomocy poprzez uzyskanie propozycji rozwiązań problemów związanych z przemocą domową, problemów związanych z pijącymi alkohol i eksperymentującymi z narkotykami nastolatków, uzależnieniem i współuzależnieniem jednego z członków rodziny, kryzysów małżeńskich związanych z problemem nadużywania alkoholu przez jednego lub obojga partnerów. Gwarantowana jest anonimowość.

Oferowana pomoc dla mieszkańców Gostynina jest bezpłatna, w całości finansowana z budżetu miasta.

  • Dzienny Punkt Wsparcia Przebudzenie
  • Dzienny Punkt Wsparcia Przebudzenie
  • Dzienny Punkt Wsparcia Przebudzenie
  • Dzienny Punkt Wsparcia Przebudzenie

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt