Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

NIE PAL ODPADÓW !!

 

            W związku z obserwowanym w okresie wiosennym wypalaniem traw, liści, gałęzi oraz innych odpadów zielonych, biodegradowalnych przypominamy wszystkim mieszkańcom Gostynina, iż zakazuje się spalania powyższych odpadów na terenie swojej posesji.

Odpady ulegające biodegradacji (organiczne) możemy składować na własnym kompostowniku.

Ponadto przypominamy, iż obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych.

            Uchwała antysmogowa od 1 lipca 2018 r. prowadza m.in. zakazy co do stosowanych rodzajów paliw najniższej jakości, tj. zakaz spalania węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów, drobnoziarnistego węgla kamiennego oraz wilgotnego drewna. Pozostałe zapisy dotyczą instalacji grzewczych oraz m.in. terminów na wymianę pozaklasowych kotłów.

 

W myśl art. 191  ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami.

Ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady w piecu oraz odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Spalając odpady pamiętajmy  o konsekwencjach!

 

Pamiętaj, że...

  • podczas spalania substancji organicznych powstają węglowodory aromatyczne, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze !!!
  • cząsteczki dymu powstającego przy spalaniu liści działają alergizująco. Jest to bardzo niebezpieczne dla alergików, astmatyków, ludzi starszych i małych dzieci;
  • podczas nierozważnej próby pozbycia się liści istnieje realne zagrożenie pożarowe!
  • przy każdym spalaniu powstają szkodliwe tlenki azotu, które podrażniają i uszkadzają płuca oraz trujący tlenek węgla, który przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego a także powoduje zapalenie płuc i bronchit, a u roślin -uszkadza liście;
  • tlenki azotu powstające przy spalaniu traw i liści tworzą w powietrzu kwasy azotowe, a odkładając się w glebie w postaci azotanów -szkodliwie podwyższają ich zawartość w produktach roślinnych.
  • podczas spalania unosi się dym z ogniska, który może ograniczać widoczność na pobliskich drogach i utrudniać kierowcom jazdę;
  • dym powoduje nadmierną uciążliwość z powodu zadymienia i nieprzyjemnego zapachu na działkach;

 

MIEJMY NA UWADZE ZDROWIE SWOJE I INNYCH LUDZI.

DBAJMY O ŚRODOWISKO.

 

  • Nie palę śmieci! - szanuję zdrowie swoje, sąsiadów i dzieci

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt