Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

Informujemy, iż w dniu 28 lutego 2019 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady VII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

 3. Ślubowanie radnego.

 4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Miasta Gostynina:

 • informacja Prezesa Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2018,

 • informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań z zakresu budownictwa komunalnego i socjalnego w roku 2018,

 • informacja Burmistrza Miasta o możliwościach uczestnictwa w Rządowym Programie „Mieszkanie +”.

 1. Informacja Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli o funkcjonowaniu jednostki.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach  2008-2032.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

 4. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.

 5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Radnego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Radnego w skład Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie obrad.

 

 • UMG

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt