Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej

Informujemy, iż w dniu 31 stycznia 2019  roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady VI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VIII kadencji


Porządek sesji:

 

 1.     Otwarcie obrad.
 2.     Uchwalenie zmian w porządku obrad.
 3.     Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
 4.     Interpelacje i zapytania radnych.
 5.     Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Dyrektorów miejskich instytucji kultury o realizacji zadań statutowych w roku 2018:
 6.     Miejskie Centrum Kultury,
 7.     Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina.
 8.     Informacja Dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie o przedsięwzięciach kultury zrealizowanych przez placówkę w roku 2018.
 9.     Informacja Prezesa Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2018.
 10.     Prezentacja przez Burmistrza Miasta „Kalendarza Imprez Miejskich na 2019 rok”.
 11.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.
 12.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 13.     Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.
 14.     Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.
 15.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Franciszka Pawlaka i Heleny Pawlak z dnia 28 grudnia 2018r.
 16.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzeja Szlezyngiera na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.
 17.     Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019.
 18.     Podjęcie uchwał w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2019.
 19.     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 20.     Przyjęcie protokołu z II, III, IV, V sesji Rady Miejskiej.
 21.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 22.     Sprawy różne.
 23.     Zamknięcie obrad.       

 

                                        Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder    

 

 

 

 

 • Sesja

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt