Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

 

W dniu 28 grudnia 2018r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady V sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2019 rok.

 8. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.

 9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035.

 10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019;

 • odczytanie projektu uchwały Budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 • odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

 • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

 • głosowanie nad przyjęciem Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

 • Odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

 • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 • Odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

 • Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

 • Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2023”.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie.

 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.

 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 5. Sprawy różne.

 6. Zamknięcie obrad.

 

 • sesja RM

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt