Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek nr 24 w Gostyninie.

1. Przetarg ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy podmiot spełniający wymogi formalno-prawne określone w Regulaminie Przetargu.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 11oo w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa nr 22, pokój nr 3.
3. Przetarg obejmuje lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Rynek 24 w Gostyninie, składający się z czterech izb o powierzchni użytkowej 53,77 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie.
W lokalu może być prowadzona działalność gospodarcza nieuciążliwa dla użytkowników budynków.
4. Przedmiotem przetargu jest czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
5. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 lokalu wynosi 12,00 zł + podatek VAT.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 130,00 zł, które upoważnia do brania udziału w przetargu.
7. Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r. na konto 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie lub w kasie Urzędu Miasta Gostynina do godz. 1300. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.
     W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – wadium nie podlega zwrotowi.
8.  Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin Przetargu wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina i podany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.
9.   Bliższe dane dotyczące przetargu i lokalu można uzyskać w Urzędzie Miasta Gostynina, Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa nr 22 pokój nr 5, tel. 236-07-43, gdzie można również zapoznać się z treścią umowy najmu lokalu użytkowego i pobrać wymagane wzory oświadczeń. Oględziny lokalu przeznaczonego do wynajęcia nastąpią po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa , ul. Parkowa 22, pokój nr 5, tel. 24 236 07 43.

                                                            
Gostynin, 2018-12-12


Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt