Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

​​​​​​​ Pomoc dla mieszkańców Miasta Gostynina przy usuwaniu azbestu

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców informuję, iż po raz kolejny Miasto planuje ubiegać się w 2019 r. o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z budynków (pokrycia dachowe), stanowiących własność osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.


W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani wsparciem finansowym, w tym zakresie, proszeni są o zgłoszenie się do:

Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miasta Gostynina
ul. Parkowa 22
pokój nr 1

w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2019 r.Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Kalinowski

  • Azbest

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt