Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

III sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

W dniu 28 listopada o godzinie 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbyły się obrady III sesji Rady Miejskiej nowej kadencji.

Podczas obrad podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gostynina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Dzięki czemu można wprowadzić zmiany, nieaktualnych już, nazw niektórych przystanków.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości, na której znajduje się stacja transformatorowa oraz podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Kutnowskiej na rzecz Gminy Miasta Gostynina, znajdującej się w sąsiedztwie SP 5, hali sportowej i basenu. Burmistrz Paweł Kalinowski wielokrotnie podkreślał, iż miastu brakuje działek na większe inwestycje np. sportowe, czy budowlane.  

Na koniec wczorajszej sesji poruszono kwestię przebudowy oczyszczalni i konieczności zorganizowania spotkania z władzami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, aby móc merytorycznie porozmawiać na temat niezbędnej modernizacji oraz wprowadzenia zmian w statucie Miasta Gostynina.

  • III sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
  • III sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
  • III sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
  • III sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
  • III sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt