Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Jak zostać policjantem – szczegółowy informator dla kandydatów

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia - zostań policjantem. Razem z nami będziesz tworzyć 100 tysięczną formację, odpowiedzialną za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.
Policjant - to zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Spróbuj, bo naprawdę warto.
Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji? Oto szybki sposób na przejście wymaganych procedur.
Kto ma szansę na służbę w Policji?
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystający z pełni praw publicznych,
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.
Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia. Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności  – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej dodatkowo książeczkę wojskową. W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.
Kolejne etapy rekrutacji to rozmowa wstępna (wydanie skierowania na test wiedzy i test sprawności), testy psychologiczne, rozmowa kwalifikacyjna, postepowanie sprawdzające oraz ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej przez komisję lekarską. Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego musisz legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu nie pozwoli Ci na dalszy udział w procedurze.
Szczegółowy informator dla kandydatów do służby w Policji tutaj: http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda
Po przyjęciu do służby pojedziesz na ok. 6,5 miesiąca na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 53 dni. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.
A potem - do służby we wskazanej przez Ciebie jednostce. Zostałeś przecież policjantem.podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

  • Zostań policjantem

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt