Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Modernizacja ul. Nowej w Gostyninie

Gmina Miasta Gostynina ogłosiła zamówienie na roboty budowlane, które polegają na przebudowie drogi miejskiej – ul. Nowej wraz z budową i przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych, budowie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowie niezbędnej infrastruktury. Zakres robót obejmuje w szczególności między innymi: roboty przygotowawcze terenu pod plac budowy; rozbiórkę istniejącej linii oświetleniowej; budowę oświetlenia ulicznego; budowę kanalizacji deszczowej; przebudowę drogi miejskiej w zakresie wymiany podbudowy i nawierzchni jezdni; budowę obustronnych chodników;  przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego; przebudowę niezbędnej infrastruktury w zakresie regulacji istniejących studzienek uzbrojenia terenu, zabezpieczenia rurami osłonowymi sieci telekomunikacyjnych, ułożenie rury osłonowej wzdłuż istniejącej sieci internetowej; wykonanie ścianki oporowej; usunięcie karpin po ściętych drzewach; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, według zatwierdzonego projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego; oraz oznakowanie poziome należy wykonać jako strukturalne, grubowarstwowe.

Szczegóły dotyczące modernizacji ul. Nowej w Gostyninie znajdują się pod linkiem:

http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3550,Modernizacja%20ul.%20Nowej%20w%20Gostyninie

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt