Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Działania partnerskie

Nieprzerwanie od 1998 r. były podejmowane liczne działania partnerskie pomiędzy wieloma instytucjami na terenie miasta. Do najważniejszych należy zaliczyć: 

 • straż Pożarna- jednotygodniowa praktyka dwóch strażaków z Gostynina w Langenfeld;
 • szpitalnictwo - tygodniowa praktyka pielęgniarek z Langenfeld w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie - Zalesiu, wymiana doświadczeń;

 • szkolnictwo - porównanie systemu kształcenia w obydwu miastach oraz ścisłe kontakty między szkołami; corocznie organizowany internetowy turniej szachowy szkół z Langenfeld i Gostynina; przystąpienie do programu Socrates przez Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie, współpraca pomiędzy kadrą pedagogiczną średnich szkół gostynińskich i z Langenfeld, wzajemne wizyty młodzieży w obu miastach

 • sport - międzynarodowe turnieje np. piłki nożnej, wspólne spotkania sportowe, obozy;

 • przedsiębiorcy - nawiązanie kontaktów gospodarczych, wynikiem czego są spotkania i wspólna wymiana doświadczeń, a także indywidualna współpraca przedsiębiorców;

 • rolnictwo - nawiązanie kontaktów rolniczych obu miast i zorganizowanie pracy sezonowej w Langenfeld dla mieszkańców Gostynina; wzajemne wizyty przedstawicieli organizacji rolniczych w obu miastach

 • myśliwi - trwają rozmowy między przedstawicielami obu miast w celu nawiązania kontaktów;

 • stowarzyszenia jeździectwa i sportów konnych - nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy związkami jeździeckimi obu miast oraz uczestnictwo przedstawicieli Gostynina w festynie organizowanym przez Związek Jeździecki z Langenfeld, uczestnictwo w zawodach i zwiedzanie szkoły jeździeckiej;wizyta członków Stowarzyszenia Jeździeckiego Langenfeld podczas zawodów skokowych w Gostyninie;

 • artyści-plastycy - zorganizowane wystawy plastyków w obydwu miastach; wzajemne zaproszenia na wystawy i sympozja; zaproszenia i udział w integracyjnych warsztatach i plenerach organizowanych przez artystów w Gostyninie i Langenfeld; wyjazdy studyjne twórców na sympozja;

 • pomoc charytatywna - pomiędzy Gostynińską Wspólnotą Samorządową a Stowarzyszeniem Kobiet Katolickich oraz Stowarzyszeniem Wspierania Partnerstwa Gostynin - Langenfeld doszło nawiązania kontaktów, efektem czego jest organizowanie wzajemnej pomocy w formie  transportu odzieży oraz żywności z Niemiec dla potrzebujących mieszkańców Gostynina;

 • administracja - wymiana doświadczeń, konsultacje, a także studyjna praktyka pracownika Urzędu Miasta Gostynina w niemieckim urzędzie;

 • orkiestry dęte - coroczne spotkania i wspólne koncerty, integracja młodzieży uzdolnionej muzycznie z obu miast podczas wizyt w obu miastach;

 • przedsiębiorstwa komunalne - wymiana doświadczeń przedstawicieli przedsiębiorstw obu miast, wizyty konsultacyjne i dalsza współpraca

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt