Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji na ul. S. Moniuszki

W dniu 18 kwietnia 2024 r. podpisano trójstronną umowę pomiędzy Gminą Miasta Gostynina i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym a Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Spółka z o. o. z Gostynina na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji drogi gminnej ul. Stanisława Moniuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wymianę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami.

Ustalono termin wykonania dokumentacji na 15 grudnia 2024 r. na zakres drogowy, a na 18 kwietnia 2025 r. na zakres kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Wartość opracowania dokumentacji wyniesie 70 110,00 zł brutto, przy czym koszt dokumentacji na modernizację drogi to 55.350,00 zł (płatnikiem jest Gmina Miasta Gostynina), na wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 14.760,00 zł (płatnikiem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne).

Zakres opracowanej dokumentacji będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i budowę kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu ulicy oraz wymianę istniejącej przestarzałej i awaryjnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 • ul. Stanisława Maniuszki
 • ul. Stanisława Maniuszki
 • ul. Stanisława Maniuszki
 • ul. Stanisława Maniuszki
 • ul. Stanisława Maniuszki
 • ul. Stanisława Maniuszki
 • ul. Stanisława Maniuszki
 • ul. Stanisława Maniuszki
 • ul. Stanisława Maniuszki
 • ul. Stanisława Maniuszki
 • ul. Stanisława Maniuszki
 • ul. Stanisława Maniuszki
 • ul. Stanisława Maniuszki
 • ul. Stanisława Maniuszki
 • ul. Stanisława Maniuszki

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt