Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ratujemy miejskie zabytki Gostynina – podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21

Do końca 2024 r. opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie. Na zadanie o wartości 85.000,00 zł Gmina Miasta Gostynina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 83 300,00 zł. Wkład własny gminy wyniesie jedynie dwa proc. wartości, tj. 1.700,00 zł

Wykonawcą zadania będzie firma BRiRPB HOL-BUD sp. z o.o. z Gostynina, która ma opracować kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych do 23 grudnia 2024 r.

Budynek przy ul. 3 Maja 21 jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta Gostynina pod numerem 9. Powstanie budynku datuje się na początek XX w. Obiekt znajduje się na obszarze „Zespołu staromiejskiego miasta Gostynina” wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 531. Obecnie obiekt wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu z uwagi na jakość pierwotnie zastosowanych materiałów oraz długi okres eksploatacji.

Dokumentacja projektowa ma posłużyć Gminie Miasta Gostynina do przeprowadzenia planowanego postępowania na roboty budowlane ujęte w jej opracowaniu, a przede wszystkim pozwoli wystąpić o pieniądze do unijnych i rządowych instytucji na przeprowadzenie remontu budynku.

Projekt dokumentacji obejmie wszystkie elementy budynku wraz z instalacjami, przyłączami i zagospodarowaniem działki wymagające remontu lub przebudowy. Po modernizacji obiekt uzyska pełną wartość użytkową i będzie dostosowany do obowiązujących przepisów budowlanych. Na parterze budynku głównego będą znajdować się cztery lokale mieszkalne, nad nimi zaś poddasze nieużytkowe. Znajdujące się na działce przybudówki budynki przeznaczone zostaną do rozebrania. Przewidziane rozwiązania będą trwałe, estetyczne i odporne na działania czynników atmosferycznych. Budynek doda estetyki ulicy 3 Maja.

  • Budynek przy ul. 3 Maja 21

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt