Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Realnie na temat Dworca PKP

Szanowni Państwo,

wzmożone zainteresowanie tematem budynku dworca kolejowego w Gostyninie wraz z parkingiem oraz pojawiające się informacje w mediach społecznościowych skłoniły mnie do poinformowania Państwa o trwających od wielu lat staraniach i rozmowach z Polskimi Kolejami Państwowymi. Chciałbym tu podkreślić, że problem jest bardziej złożony/wielowymiarowy i nie obejmuje wyłącznie budynku dworca kolejowego. Na działce bowiem o powierzchni ok. 20 ha, w obrębie której znajduje się budynek dworca i plac przed dworcem, zlokalizowane są również drogi oraz urządzenia i obiekty służące obsłudze transportu kolejowego. Nieruchomość stanowi teren kolejowy zamknięty.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta, przede wszystkim właścicieli nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych, prowadziłem negocjacje z PKP w sprawie uregulowania stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości tj. do wydzielenia i nieodpłatnego przejęcia od PKP gruntów zajętych pod drogi, w tym placu przed dworcem bądź użyczenia terenu pod urządzenie tymczasowej drogi dojazdowej. W negocjacjach deklarowałem wolę przejęcia budynku dworca kolejowego licząc się jednocześnie z faktem, iż niszczejący i nieeksploatowany od wielu lat budynek, wymaga wielomilionowych nakładów finansowych na przeprowadzenie kapitalnego remontu i modernizacji wraz z dostosowaniem się do zaleceń konserwatora zabytków. Dodatkowo należy mieć na względzie, iż sama lokalizacja dworca, a także hałas spowodowany systematycznym ruchem pociągów mocno ogranicza możliwości jego zagospodarowania, chociażby pod względem umieszczenia w budynku działalności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy oświatowym. Dodam, że w latach wcześniejszych w oględzinach ww. budynku z udziałem przedstawiciela PKP uczestniczyli również radni Rady Miejskiej w Gostyninie, w tym również ówcześni radni Inicjatywy dla Gostynina.

Ponadto droga dojazdowa do dworca kolejowego i parkingu tj. ul. Słowackiego stanowi własność Powiatu Gostynińskiego, zatem jej remont leży od wielu lat w gestii Zarządu Powiatu a nie Miasta.

Szanowni Państwo to nie jest tak, że dla chcącego nic trudnego… Jest wiele potrzeb i priorytetów, a możliwości czy to ekonomiczne czy gospodarcze muszą być racjonalne i wyważone. Dla mnie priorytetem są budynki zabytkowe będące własnością Miasta i dążenie do doprowadzenia ich do stanu świetności, a zarazem dostępności dla Państwa. O to zabiegam w pierwszej kolejności i będę to kontynuował.

Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski

  • Dworzec kolejowy w Gostyninie
  • Dworzec kolejowy w Gostyninie
  • Dworzec kolejowy w Gostyninie
  • Dworzec kolejowy w Gostyninie

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt