Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Turniej siatkówki plażowej mężczyzn

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn. 

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN

Boisko przy MCK dnia 24.07.20 r.-godz. 16.00

Rozgrzewka zawodników bezpośrednio przed meczem poza wyznaczonym boiskiem.

Istnieje możliwość przyśpieszenia wyznaczonej godziny spotkania.

Uprasza się drużyny o przybycie co najmniej na 30 min. przed godziną rozpoczęcia meczu.

Mecze następują bezpośrednio po sobie.

GRUPA ,,A”

TERMINARZ GIER :

Godz. 16.00 Dolak-Lewandowski z Osipowicz-Węglewski

Godz. 17.30 Kołaczkowski-Jóźwiak z Dolak-Lewandowski

Godz. 19.00 Osipowicz-Węglewski z Kołaczkowski- Jóźwiak

GRUPA ,,B”

TERMINARZ GIER :

Godz. 16.45 Waszkowski-Banasiak z Pawłowski-Izydorczyk

Godz.18.15 Sarzała- Falkowski z Waszkowski -Banasiak

Godz. 19.45 Pawłowski – Izydorczyk z Sarzała- Falkowski

GRUPA ,,C”

TERMINARZ GIER:

Godz. 16.00 Jaworski- Wojdecki z Macek A.-Macek K.

Godz. 17.30 Dołowiec-Ciechoński z Jaworski-Wojdecki

Godz. 19.00 Macek A.-Macek K. z Dołowiec - Ciechoński

GRUPA ,,D”

TERMINARZ GIER:

Godz. 16.45 Jankowski-Borowy z Wysokiński- Chmielewski

Godz. 18.15 Kostrzewski-Bartczak z Jankowski-Borowy

Godz. 19.45 Wysokiński- Chmielewski z Kostrzewski-Bartczak

REGULAMIN

Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn

,,PLAŻA BRATOSZEWO 2020”

1.Cel:

Popularyzacja aktywnego wypoczynku i plażowej piłki siatkowej wśród mieszkańców naszego Miasta.

2.Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

3.Termin i miejsce :

Piątek 24 lipca 2020r. Godz 16.00

Sobota 25 lipca 2020r. Godz 9.00

Boisko do siatkowej piłki plażowej- ,,Plaża Bratoszewo” ul. Dybanka

Boisko do siatkówki plażowej – teren placu k/MCK ul. 18-go Stycznia

4.Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni bez podziału na kategorie wiekowe.

5.Zgłoszenia:

Do turnieju będą przyjmowane do dnia 21.07.20r. Telefonicznie lub mailowo na adres germanizatora. Organizator, w przypadku uzyskania max. ilości zgłoszeń zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed upływem w/w terminu.

6.System rozgrywek:

Ustalony zostanie w zależności od ilości startujących.

Turniej będzie rozgrywany w 4 grupach system ,,każdy z każdym” - eliminacje;

Zwycięzcy grup o m-ca I-IV grupa ,,kzk”. Drużyny z III miejsc w grupach zajmują automatycznie miejsca IX-XII w turnieju.

W związku z tym, że rywalizacja przebiegać będzie równolegle na dwóch boiskach uczestnicy sędziować będą sobie sami. Sprawy sporne rozstrzygać będzie na miejscu organizator.

7.Wpisowe i nagrody:

Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł, od pary( z przeznaczeniem na nagrody) płatne w dniu zawodów.

Trzy pierwsze zespoły otrzymają statuetki i dyplomy (za m-ca I-IV).

8.Uwagi końcowe:

- organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), zawodnik jeśli nie posiada takiego ubezpieczenia w miejscu pracy lub nauki, może się ubezpieczyć we własnym zakresie.

MOSiR posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC),

- organizator nie opowiada za rzeczy zaginione w czasie turnieju,

- zgłoszenie i udział zawodnika w turnieju oznacza, że zapoznał się z regulaminem i że go akceptuje.

- Rozgrzewka zawodników bezpośrednio przed mecze poza wyznaczonym boiskiem.

- Istnieje możliwość przyśpieszenia wyznaczonej godziny spotkania.

- Uprasza się drużyny o przybycie co najmniej na 30 min. przed godziną rozpoczęcia meczu.

- Mecze następują bezpośrednio po sobie.

- W sprawach spornych i nie zawartych w regulaminie decydować będzie organizator.

 

  • Turniej Piłki Plażowej Siatkowej
  • Turniej Piłki Plażowej Siatkowej
  • Regulamin

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt