Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

FreD kontra narkotyki w Gostyninie

W Gostyninie ruszyła II edycja programu profilaktycznego „FreD goes net”.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie odbyło się spotkanie informacyjne dla osób i instytucji zainteresowanych programem, które dotyczyło wdrożenia programu, natomiast w drugiej części spotkania odbyło się szkolenie instruktażowe dla partnerów.

Adresatami programu FreD są młode osoby używające narkotyków w sposób okazjonalny, często „przyłapane” na używaniu lub posiadaniu substancji psychoaktywnych i tzw. dopalaczy, bądź w związku z ich używaniem popełniły czyn zabroniony, uprzednio nie korzystające z żadnej formy pomocy. Zazwyczaj są to osoby, które kwestii używania substancji nie spostrzegają jako problemu lub mają niską świadomość w tym zakresie bądź ich podejście do używania narkotyków lub alkoholu cechuje ambiwalencja.

Celem programu jest przeciwdziałanie rozwojowi uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Cel ten jest osiągany poprzez pogłębienie wiedzy uczestników programu na temat zdrowotnych, społecznych i prawnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków) oraz wiedzy na temat miejsc pomocy, a także poprzez zmianę postaw wobec używania ww. substancji.

Program "FreD goes net" stanowi część międzynarodowego projektu. W Polsce wdrożony został w kilkudziesięciu miastach pod merytorycznym nadzorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W Gostyninie jest realizowany już po raz drugi w ramach zadania finansowanego ze środków miasta pod nazwą "FreD w Gostyninie".  Realizatorem programu jest wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy, od wielu lat współpracujące z Monarem w Płocku.

Jeżeli czujesz, że ten program jest dla Ciebie lub Twojego dziecka, możesz skontaktować się z realizatorami programu pod nr tel. 530 606 742 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00). Dla zainteresowanych szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://fredwgostyninie.kiip.eu

  • Fred goes net w Gostyninie
  • Fred goes net w Gostyninie
  • Fred goes net w Gostyninie
  • Fred goes net w Gostyninie
  • Fred goes net w Gostyninie
  • Fred goes net w Gostyninie
  • Fred goes net w Gostyninie

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt