Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dotycząca wyniku przetargu

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuję, że III przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu  12 października 2017 roku o godzinie 11:00  w sali posiedzeń nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości – zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg dotyczył sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2810/4  położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą PL1G/00017933/7.
Cena wywoławcza – 82.000 złotych.
Wadium w wyznaczonym terminie wpłaciła jedna osoba, która w rezultacie nie przystąpiła do licytacji.

Niniejszą informacje wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl

 


Gostynin, dnia 16.10.2017 r.


Burmistrz Miasta Gostynina  

 
Paweł Witold Kalinowski


Wywieszono na tablicy ogłoszeń od  16.10.2017 roku do 23.10.2017 roku.

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt