Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuję, że I przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 7 lipca 2017 roku o godzinie 11:00 w sali posiedzeń nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości – zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg dotyczył sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2810/4 położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą PL1G/00017933/7.

Cena wywoławcza – 82.000 złotych.

Wadium w wyznaczonym terminie wpłaciła jedna osoba, która w rezultacie nie zgłosiła się na przetarg.

Niniejszą informacje wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl

Gostynin, dnia 11.07.2017 r.

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od 11.07.2017 roku do 18.07.2017 roku.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt