Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obrady LVII sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LVII sesji Rady Miejskiej - VII kadencji w Gostyninie

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja na temat aktualnej sytuacji realizacji inwestycji Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”.

6. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Gostynin za 2016 rok.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej.

8. Informacja o realizacji programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

9. Informacja na temat rozstrzygniętych na 2017 rok konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych (które organizacje i na jakie projekty otrzymały dofinansowanie, kwoty dofinansowania, które organizacje i dlaczego nie otrzymały dofinansowania), porównanie z rokiem 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 250/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie olejem opałowym, gazem, biomasą, energią elektryczną, poprzez pompy ciepła lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Gostynińska Karta Seniora.

13. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

15. Przyjęcie protokołu z LIV, LV sesji Rady Miejskiej.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie obrad.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt